Prepočítavam dĺžku
káblových spojení.

menu

Meeting

Kto je APKT

APKT

Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií

Banner_1

Členovia

Poslanie

Poslaním APKT je podporovať vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi káblovými operátormi

Apkt-photo

Kto je APKT

O nás

má 18 členov, ktorí signálom káblovej televízie pokrývajú spolu viac než 450 000 domácností

Riešime vaše práva

Výhodou členstva je riešiť vysielateľské, autorské a iné práva a povinnosti spoločne v rámci jednej silnej profesnej asociácie.

Profesionalita

Výhodou je vystupovanie navonok ako profesionálna organizácia so svojim štatútom, stanovami a velkou členskou základňou.

Nielen operátori

Výhodou je pridružovanie aj iných členov ako iba operátorov napr. vysielateľov platených programov.

Vieme čo sa deje

Výhodou je informovanosť členov asociácie o dianí na trhu káblových TV operátorov, radení sa o spoločných rozhodnutiach.

Novinky