Prepočítavam dĺžku
káblových spojení.

menu

gov-mk