Prepočítavam dĺžku
káblových spojení.

menu

Členovia

Členovia APKT

Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT) je stavovskou organizáciou združujúcou káblových operátorov na Slovensku. Vznikla v roku 1998 a v súčasnosti má 18 riadnych členov, ktorí signálom káblovej televízie pokrývajú spolu viac než 450 000 domácností a organizácií na celom území Slovenskej republiky. Okrem riadnych členov má aj 3 pridružených členov a čestného člena.