Prepočítavam dĺžku
káblových spojení.

menu

event-camed07-prihovor_dekana_pravnickej_fakulty_umb