Prepočítavam dĺžku
káblových spojení.

menu

event-camed07-ts_camed_odborna_konferencia_apkt_o_medialnom_prave