Prepočítavam dĺžku
káblových spojení.

menu

NewLogo APKTReduce50